fbpx

De mens staat net als Wakan Tanka in het midden van deze cirkel. Het geeft ieder mens toegang om van alle krachten gebruik te maken en deze krachten te laten samenwerken in de begeleiding op zijn of haar levenspad.

 

De keus om alle wegen te bewandelen in ons leven en dus medicijnwiel te leven, is aan onszelf. Iedere richting kreeg zijn eigen kracht en als je in beweging blijft vind je de complete kracht in jezelf.

Alles om ons heen is een spiegel, een symbool van wat in ons aanwezig is. Volgens het sjamanisme is alles met elkaar verbonden. De aarde (stenen, mineralen), de planten, de dieren en de mensen zijn allemaal uitingen van dezelfde energie en derhalve met elkaar verbonden. De cirkel die het medicijnwiel vormt ben jij. Het is je begin en einde en alles wat je vertegenwoordigd.

 

Deze cirkel bevat jouw oneindige energie. In de loop van de tijd heb je geleerd om de cirkel niet volledig te gebruiken. Je kan zeggen dat de cirkel in 4 stukken is verdeeld. De 4 vlakken vertegenwoordigen de windrichtingen (beginnend rechtsboven met de klok mee)

Oost, zuid, west en noord. Iedere windrichting heeft zijn eigen kracht en symboliek.

 

Tijdens een medicijnwiel wandeling verken je alle krachten van het medicijnwiel die resoneren met  dezelfde energieën in jezelf. Je kan het medicijnwiel gebruiken om inzichten te verkrijgen, oude patronen te doorbreken of verloren zielsdelen uit vorige levens her-inneren.

X